Blog Archives

Anonimowość w Internecie

Anonimowość w sieci Internet, jakkolwiek często okazuje się tylko pozorna, jest jednak faktem i wiążą się z tym pewne konsekwencje. Można tu dostrzec co najmniej dwa zjawiska o bardzo doniosłym znaczeniu dla naszego życia. Pierwszym jest to, że anonimowość rozzuchwala

Jak zostać milionerem dzięki Internetowi

Internet stał się dla bardzo wielu ludzi narzędziem, dzięki któremu zbili oni ogromną fortunę. I dodajmy od razu – Internet nadal jest takim narzędziem dla tych, którzy jeszcze żadnej fortuny nie zbili. Albo powiedzmy dokładniej – dla tych, którzy potrafią

Okres amortyzacji oprogramowania komputerowego

Zagadnienia związane z amortyzacją zostały unormowane przez artykuł dwudziesty drugi ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Okazuje się, że sprzęt i oprogramowanie komputerowe, które zostało zakupione przez przedsiębiorstwo może podlegać właśnie amortyzacji. Wspomnianej amortyzacji podlegają według podanego powyżej przepisu