Tag Archives: monika pietrasińska instagram

Internet kopalnią wiedzy

Kto dziś nie pamięta wielkich, ciężkich ksiąg z mądrościami. Taszczonych przez podlotków przed każda klasówką czy wypracowaniem. Nieumiejętne szukanie pojęć w księdze o grubości kilku lektur i ta duma rodzica, że jego potomek z przejęciem korzysta z encyklopedii. Encyklopedii traktowanej