Tag Archives: litewski przekręt cda

Anonimowość w Internecie

Anonimowość w sieci Internet, jakkolwiek często okazuje się tylko pozorna, jest jednak faktem i wiążą się z tym pewne konsekwencje. Można tu dostrzec co najmniej dwa zjawiska o bardzo doniosłym znaczeniu dla naszego życia. Pierwszym jest to, że anonimowość rozzuchwala